پاسخگویی تمام وقت پاسخگویی تمام‌وقت درخواست خدمات از طریق شماره‌های ۰۲۱-۹۵۱۱۹۶۱۶ و یا (وایبر، تلگرام) +۳۷۴-۹۵۵-۴۲۸۱۸ تخفیف‌های امروز هتل، تور و آپارتمان

برندهای معروف لباس در ارمنستان

برندهای معروف لباس در ارمنستان

 اسکادا : فروشگاه پوشاک زنانه ء آدرس: خیابان هانراپتوتون ۵۱​۵۳

 مانگو : فروشگاه پوشاک زنانه ء آدرس: خیابان آبوویان ۲۱

 ماکس مارا : فروشگاه پوشاک زنانه ء آدرس: خیابان ماشتوتس ۴۱

موتیوی : فروشگاه پوشاک زنانه ء آدرس: خیابان آبوویان ۳۶

 مادرکر : فروشگاه پوشاک و وسایل نوزادان ء آدرس: خیابان هانراپتوتون ۵۱​۵۳

ناف ناف: فروشگاه پوشاک زنانه ء آدرس: خیابان تومانیان ۳۷

نکست : فروشگاه پوشاک مردانه، زنانه و بچگانه ء آدرس: خیابان آمیریان ۱۳

پوما : فروشگاه پوشاک اسپورت مردانه، زنانه و بچگانه ء آدرس: خیابان تریان

آدیداس : فروشگاه پوشاک اسپورت مردانه، زنانه و بچگانه ء آدرس: خیابان آرامی ۳ (ابتدای خیابان آبوویان)

باگززا: فروشگاه پوشاک مردانه ء آدرس: خیابان هراچا کوچار ۱۱

بیسیک هوس : فروشگاه پوشاک مردانه، زنانه و بچگانه ء آدرس: خیابان باباجانیان ۴​۱۲

کللینز : فروشگاه پوشاک مردانه و زنانه ء آدرس: خیابان ماشتوتس ۴۱

سلیو: فروشگاه پوشاک مردانه ء آدرس: خیابان تومانیان ۲۴

دبنهامز : فروشگاه پوشاک مردانه، زنانه و بچگانه ء آدرس: خیابان تریان ۶۶

دی‌اند جی بچگانه : فروشگاه پوشاک بچگانه ء آدرس: خیابان نعلبندیان ۱۳

گس : فروشگاه پوشاک مردانه و زنانه ء آدرس: خیابان هوسیسا این ۶​۱۴۵۲

                                        اکثر برند های  ذکر شده را می توانید در فروشگاه های دالما ،راسیا و ایروان مول پیدا کنید.