تعرفه های گمرکی ارمنستان

نرخ حقوق گمرکی ارمنستان

حقوق گمرکی صادراتی نسبت به قیمت گمرکی جنس صادراتی به درصد

حقوق گمرکی وارداتی نسبت به قیمت گمرکی جنس وارداتی به درصد

نام جنس و مشخصات

کد جنس شماره تعرفه گمرکی

۰

۰

حیوانات زنده

۰۱

۰

۱۰

گوشت و سایر مشتقات گوشتی

۰۲

۰

۱۰

انواع ماهی، خرچنگ ها و نرم تنان و انواع بی استخوان های دیگر

۰۳

۰

۰

انواع ماهی زنده

۰۳۰۱

۰

۱۰

شیر و لبنیات، تخم پرنده

۰۴

۰

۱۰

فرآورده های حیوانی که نام برده نشده

۰۵

۰

۱۰

درخت های زنده و نباتات دیگر، پیازها، ریشه ها، گلهای چیده شده و سبزی های دکوراتیو (تزیینی)

۰۶

۰

۱۰

صیفی جات ، میوه های ریشه دار و میوه های خوراکی

۰۷

۰

۱۰

میوه های خوراکی، گردو، صفی جات و مرکبات

۰۸

۰

۰

انواع دانه ها

۱۰

۰

۱۰

محصولات آسابی، نشاسته، اینولین

۱۱

۰

۰

دانه ها و میوه های روغنی، بذرها و میوه های دیگر

۱۲

۰

۱۰

تخم آفتابگردان

۱۲۰۶۰۰

۰

۰

چسب های نباتی و عصاره های گیاهی

۱۳

۰

۰

شیره و عصاره های نباتی

۱۳۰۲

۰

۰

مواد نباتی جهت استفاده در صنعت بافنذگی

۱۴

۰

۱۰

چربی، روغن حیوانی یا نباتی، مواد بدست آمده از آنها، روغن خوراکی

۱۵

۰

۱۰

محصولات تهیه شده از گوشت، ماهی، خرچنگ، نرم تنان و بی استخوانهای آبزی دیگر

۱۶

۰

۱۰

شکر و شیرینی جات تهیه شده از شکر

۱۷

۰

۰

باطری

۸۵۰۷

۰

۱۰

یخچال خانگی

۸۴۱۸۲۱

۰

۱۰

کاکائو و محصولات تهیه شده از آن

۱۸

۰

۰

خوراکی و شیرینی جات تهیه شده از دانه ها (گندم، جو و غیره) آرد، نشاسته و غیره

۱۹

۰

۰

روی و محصولات تهیه شده از آن

۸۰

۰

۰

سایر فلزات غیر گرانبها و محصولات تهیه شده از آنها

۸۱

۰

۰

اشیاء ساخته شده از فلزات غیر قیمتی (کارد، چنگال، قاشق)

۸۲

۰

۰

سایر اشیاء ساخته شده از فلزات غیر قیمتی

۸۳

۰

۱۰

گاو صندوق رمزدار و نسوز

۸۳۰۳

۰

۰

رآکتورهای هسته ای، دیگ ها و وسایل مکانیکی مربوطه

۸۴

۰

۱۰

یخچال فریزر برقی

۸۴۱۸۲۲

۰

۱۰

یخچال ویترینی

۸۴۱۸۵۰

۰

۱۰

سایر قطعات مختلف یخچا ل

۸۴۱۸۹۹

۰

۱۰

دستگاههای تکثیر

۸۴۷۲

۰

۰

لوازم صوتی-تصویری، ضبط، گیرنده و فرستنده

۸۵

۰

۰

باطریهای سرب دار و اسید دار مورد استفاده در راه اندازی موتورهای پیستونی هواپیماها

۸۵۰۷۱۰۱۰۰

۰

۰

سایر باطریهای سرب دار و اسید دار هواپیما

۸۵۰۷۲۰۱۰۰

۰

۰

باطریهای نیکل کادمیوم هواپیما

۸۵۰۷۳۰۱۰۰

۰

۰

باطریهای نیکل دار و آهن دار هواپیما

۸۵۰۷۴۰۱۰۰

۰

۰

سایر باطریهای هواپیما

۸۵۰۷۸۰۱۰۰

۰

۰

اجزاء و قطعات باطری هواپیما

۸۵۰۷۹۰۱۰۰

۰

۱۰

لوازم خانگی برقی (الکتروتکنیک)

۸۵۰۹

۰

۱۰

دستگاههای تلفن

۸۵۱۷۱۰۰۰۰

۰

۱۰

آلات موسیقی برقی

۸۵۱۹

۰

۱۰

ضبط صوت و دیگر وسایل ضبط صدا

۸۵۲۰

۰

۰

ضبط صوت و وسایل ضبط دار برای هواپیمایی

۸۵۲۰۹۰۱۰۰

۰

۱۰

وسایل فیلمبرداری و نمایش دهنده

۸۵۲۱

۰

۰

وسایل فیلمبرداری با نوارهای مغناطیسی برای هواپیمایی

۸۵۲۱۱۰۱۰۰

۰

۱۰

نوارهای ضبط صدا و صفحه (دیسک)

۸۵۲۳-۸۵۲۴

۰

۱۰

رادیو

۸۵۲۷

۰

۱۰

وسایل بی سیم های تلفنی و تلگرافی برای هواپیمایی

۸۵۲۷۹۰۱۰۰

۰

۱۰

تلویزیون

۸۵۲۸

۰

۱۰

لوازم یدکی برای آنتن ها، اجزاء آنها برای هواپیما و سایر اجزاء آن

۸۵۲۷-۸۵۲۸-۸۵۲۹

۸۵۲۹۰۱۰۰

۰

۰

سایر اجزاء هواپیما

۸۵۲۹۹۰۱۰۰

۰

۱۰

لوله های تشعشعات الکترونیکی تلویزیونی

۸۵۴۰

۰

۰

لوکوموتیوها، ترامواها، واگون ها و سایر وسایل

۸۶

۰

۱۰

وسایل حمل و نقل غیر از راه آهن

۸۷

۰

۰

تراکتورها

۸۷۰۱

۰

۰

ماشین های دارای موتوربرقی (ترلیبوس)

۸۷۰۳۹۰۱۰۰

 

۰

۰

ماشین باری- کامیون

۸۷۰۴

۰

۰

کالسکه های معلولین

۸۷۱۳

۰

۰

قطعات و اجزاء صندلیهای معلولین

۸۷۱۴۲۰

۰

۰

ماشین های پرنده و ماشین های فضایی و غیره

۸۸

۰

۰

کشتی ها، قایق ها و سایر شناورها

۸۹

۰

۰

وسایل اپتیک، عکاسی، فیلمبرداری، وسایل اندازه گیری و کنترل، وسایل و لوازم طبی و جراحی

۹۰

۰

۱۰

دوربین عکاسی

۹۰۰۶

۰

۱۰

وسایل تصویربردار(کپی)

۹۰۰۹

۰

۱۰

ساعت و قطعات مربوطه

۹۱

۰

۰

ساعت های مخصوص هواپیما

۹۱۰۴۰۰۱۰۰

۰

۰

قطعات ساعت

۹۱۰۸-۹۱۱۲-۹۱۱۴

۰

۰

اسلحه و مهمات

۹۳

۰

۰

آلات موسیقی و قطعات مربوطه

۹۲

۰

۱۰

مبلمان، وسایل خواب، لوستر و سازه های ساختمانی قابل مونتاژ (قطعات پیش ساختهُ ساختمانی)

۹۴

۰

۰

صندلی های بدون روکش چرمی

۹۴۰۱۱۰۱۰۰

۰

۰

تجهیزات (مبلمان) پزشکی

۹۴۰۲

۰

۰

سایر مبلمان فلزی برای هواپیمایی

۹۴۰۳۲۰۱۰۰

۰

۰

لوستر و سایر وسایل روشنایی ساخته شده از فلزات غیر گرانبها و یا پلاستیک برای هواپیمایی

۹۴۰۵۱۰۱۰۰

۰

۰

دستگاههای علائم و مشابه ساخته شده از فلزات غیر گرانبها و یا پلاستیک برای هواپیمایی

۹۴۰۵۶۰۱۰۰

۰

۰

اجزاء و قطعات پلاستیکی برای وسایل روشنایی ( ردیف های ۹۴۰۵۶۰ و  940510

۹۴۰۵۹۲۱۰۰

۰

۰

پنبه

۵۲

۰

۰

اجزاء و قطعات از فلزات غیر گرانبها برای وسایل روشنایی (ردیف های  940560 و ۹۴۰۵۱۰)

۹۴۰۵۹۹۱۰۰

۰

۰

قطعات ساختمانی قابل مونتاژ (پیش ساخته)

۹۴۰۶

۰

۰

اسباب بازی- وسایل ورزشی

۹۵

۰

۱۰

دستکش های لاستیکی خانگی

۴۰۱۵۱۹۱۰۰

۰

۱۰

سایر دستکش های لاستیکی

۴۰۱۵۱۹۹۰۰

۰

۱۰

سایر تولیدات پوشاک لاستیکی

۴۰۱۵۹۰۰۰۰

۰

۱۰

فرش و کفپوش لاستیکی

۴۰۱۶۹۱۰۰۰

۰

۱۰

لاستیک

۴۰۱۶۹۲۰۰۰

۰

۰

چرم و مواد اولیه

۴۱

۰

۱۰

تولیدات چرمی

۴۲

۰

 

۰

پوست خام، مصنوعی و مواد اولیه پوست

۴۳

۰

۱۰

پوشاک پوستی

۴۳۰۳

۰

۰

چوب طبیعی و محصولات چوبی

۴۴

۰

۰

نخ های شیمیایی

۵۴

۰

۰

چوب پنبه و محصولات تهیه شده از آن

۴۵

۰

۱۰

محصولات بافته شده از حصیر و سایر مواد

۴۶

۰

۰

مواد اولیه کاغذ- سلولز

۴۷

۰

۰

کاغذ و مقوا

۴۸

۰

۰

کتاب، روزنامه و دیگر محص.لات چاپی

۴۹

۰

۱۰

ابریشم و محصولات ابریشمی

۵۰

۰

۰

پشم و محصولات پشمی

۵۱

 

۰

۰

سایر نخ های بافندگی گیاهی، نخ و پارچه کاغذی

۵۳

 

 

۰

۱۰

پارچه های بافته شده از نخ سنتتیک

۵۴۰۷

 

 

۰

۱۰

پارچه های بافته شده از نخ مصنوعی

۵۴۰۸

 

۰

۰

نخ های شیمیایی از staple

۵۵

۰

۱۰

 

لینولئوم

۵۹۰۴

۰

۱۰

 

نخ های آکریلیک و رشته نخ های نایلونی

۵۵۰۳

۰

۰

 

پنبه، نمد، ریسیده های مخصوص، طناب و طناب ضخیم

۵۶

۰

۱۰

 

فرش و کف پوش

۵۷

۰

۱۰

 

 

پارجه های پرزدار، گوبلن، حاشیه

۵۸

۰

۱۰

 

بافته های اشباع شده از مواد مخصوص (تکستایل)

۵۹

۰

۰

 

پارچه های تریکو

۶۰

۰

۱۰

 

مخمل

۶۰۰۱

 

۰

۱۰

سایر پارچه های تریکویی

۶۰۰۲

 

۰

۱۰

پوشاک تریکو

۶۱

 

۰

۱۰

پوشاک بافته شده غیر تریکو

۶۲

 

۰

۱۰

تولیدات دیگر بافته شده (تکستایل)

۶۳

 

۰

۱۰

ماکارونی

۱۹۰۲

 

۰

۱۰

غلات

۱۹۰۴

 

۰

۱۰

انواع شیرینی، وافلی

۱۹۰۵۳۰

 

۰

۱۰

محصولات به دشست آمده از سبزیجات

۲۰

۰

۱۰

انواع خوراکی

۲۱

۰

۰

خمیر مایع

۲۱۰۲

۰

۱۰

مشروبات الکلی و غیر الکلی و سرکه

۲۲

۰

۰

زائده های مواد خوراکی، خوراک دام آماده

۲۳

۰

۱۰

خوراک حیوانات(سگ و گربه)

۲۳۰۹۱۰

۰

۰

دخانیات و محصولات دخانی جایگزین

۲۴

۰

۱۰

انواع مختلف سیگار

۲۴۰۲

۰

۰

نمک، گوگرد، خاک و سنگ، سیمان و مواد گچی و روکش

۲۵

۰

۱۰

نمک خوراکی

۲۵۰۱۰۰۹۱۰

۰

۰

سنگهای معدنی، خاکستر و زائده های معدنی

۲۶

۰

۰

سوخت معدنی، نفت و مواد نفتی، سنگهای معدنی قیراندود و موم های معدنی

۲۷

۰

۰

تولیدات شیمی، معدنی، ترکیبات معدنی و آلی فلزات خاکی قیمتی و کمیاب، مواد رادیو اکتیو و ایزوتوپ ها

۲۸

۰

۰

ترکیبات شیمی آلی

۲۹

۰

۰

تولیدات دارویی

۳۰

۰

۰

کودها

۳۱

۰

۰

مواد دباغی مایع و رنگ کردنی (عصاره ها)، مواد مشتق از پیگ منت ها و مواد رنگی دیگر، رنگ ها و لاک ها

۳۲

۰

۰

روغن ها و اسانس ها

۳۳

۰

۰

نشاسته ها، چسب ها و خمیرهای (فرمنت های) تغییر شکل یافته

۳۵

۰

۰

مواد منفجره، تولیدات صنایع انفجاری و کبریت

۳۶

۰

۱۰

کفش

۶۴

۰

۰

صابون، مواد آلی، مواد شوینده و معطرکننده، شمع های مصنوعی و آماده، مواد تمیز کننده و براق کننده، موم دندانپزشکی و سایر مواد گچی مورد استفاده در دندانپزشکی

۳۴

۰

۰

وسایل عکس برداری و فیلم برداری (سینمایی)

۳۷

۰

۰

سایر تولیدات شیمیایی

۳۸

۰

۰

پلاستیک و محصولات پلاستیکی

۳۹

۰

۰

کائوچو و اشیاء لاستیکی

۴۰

۰

۱۰

لاستیک ماشین های سواری

۴۰۱۱۱۰۰۰۰

۰

۱۰

تیوب لاستیکی ماشین های سواری

۴۰۱۳۱۰۱۰۰

۰

۰

قسمتهای مختلف کفش

۶۴۰۶

۰

۱۰

کلاه

۶۵

۰

۱۰

چتر، چوبدستی وشلاق

۶۶

۰

۰

لنت ترمز

۶۸۱۳۱۰

۰

۱۰

محصولات تهیه شده از پر و گل های مصنوعی

۶۷

۰

۱۰

محصولات سنگی، گچی، سیمانی، آزبستی و ورقه های شفاف

۶۸

۰

۰

الیاف پنبه ای نسوز

۶۸۱۲۹۰

۰

۰

ضایعات الیاف پنبه ای نسوز

۶۸۱۳۹۰

۰

۰

محصولات سرامیکی

۶۹

۰

۰

 

شیشه و محصولات شیشه ای دیگر

۷۰

۰

۱۰

شیشه کشیده شده، باد شده و یا به صورت یکسان رنگ شده

۷۰۰۴

۰

۱۰

شیشه فلوت float-صیقل داده شده

۷۰۰۵

۰

۱۰

آینه اتومبیل

۷۰۰۹

۰

۱۰

ظروف آشپزخانه و غذاخوری شیشه ای

۷۰۱۳

۰

۱۰

کاشی و آجر و سایر لوازم شیشه ای دکوراتیو (تزیینی)

۷۰۱۶

۰

۱۰

سکه

۷۱۱۸

۰

۱۰

لوازم تزیینی تهیه شده از شیشه

۷۰۱۸

۰

۰

مروارید، سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی، فلزات قیمتی، اشیاء قیمتی، زیور آلات (جواهر) و سکه

۷۱

۰

۱۰

مروارید

۷۱۰۱

۰

۱۰

تولیدات طلا و قطعات ساخته شده از فلزات قیمتی

۷۱۱۳

۰

۱۰

اشیاء تهیه شده از طلا، نقره و فلزات قیمتی

۷۱۱۴

۰

۱۰

سایر اشیاء تهیه شده از فلزات قیمتی

۷۱۱۵

۰

۱۰

زیور آلات

۷۱۱۷

۰

۰

فلزات سیاه (چدن، آهن، فولاد)

۷۲

۰

۰

محصولات تهیه شده از فلز سیاه (چدن، آهن، فولاد)

۷۳

۰

۱۰

لوازم آشپزخانه تهیه شده از فلز سیاه

۷۳۲۳

۰

۰

مس و محضولات مسی دیگر

۷۴

۰

۰

نیکل و تولیدات ساخته شده از آن

۷۵

۰

۰

 

آلومینیوم و محصولات آن

۷۶

۰

۱۰

 

لوازم آشپزخانه و سایر لوازم خانگی

۷۶۱۵

۰

۱۰

 

سایر وسایل آلومینیومی

۷۶۱۶

۰

۰

 

سرب و محصولات تهیه شده از آن

۷۸

۰

۰

زینک و محصولات تهیه شده از آن

۷۹

۰

۱۰

اسباب بازی ها و وسایل سرگرمی، بازی های رومیزی

۹۵۰۴

۰

۱۰

وسایل ورزشی

۹۵۰۶

۰

۱۰

چرخ و فلک، وسایل آتش بازی

۹۵۰۸۰۰۰۰۰

۰

۱۰

انواع وسایل مختلف آماده

۹۶

۰

۰

کارهای هنری، اشیاء جمع آوری کلکسیون، اجناس قدیمی

۹۷

۰

۰

نجاری ها، اتاق های حفاظتی بر مبنای ورقه های فلزی نیمه هادی

۸۵۱۴۱۰۰۵۰

۰

۰

کموتاتور(رنوستا) برای ارتباط تلفن یا تلگراف

۸۵۱۷۳۰۰۰۰

۰

۰

 

صفحات، سیستم های خوانای لیزری و سایر

۸۵۲۴۳۹۱۰۰

۰

۰

انواع فلش USB برای فرمان ها، مشخصات ، انعکاس صدا و تصویر  و غیره

۸۵۲۴۹۹۱۰۰

۰

۰

 

دستگاههای مخابراتی، دارای دستگاه گیرنده در داخل برای شبکه ارتباطی سلولی (موبایل)

۸۵۲۵۲۰۹۱۰

۰

۰

 

سایر دستگاه های مخابراتی که در داخل خود سیستم گیرنده جای می دهد

۸۵۲۵۲۰۹۹۰

۰

۰

 

گیرنده های قابل حمل برای دریافت علام احضاری و اخباری

۸۵۲۹۷۹۰۹۲۰

۰

۰

آنتن ها جهت دستگاههای تلگراف ها و تلفن های بی سیم

۸۵۲۹۱۰۱۵۰

۰

۰

دستگاههای الکتریکی مترجمی یا فرهنگ لغت

۸۵۴۳۸۹۱۵۰

۰

۰

تجهیزات  برای محکم بستن دستگاههای نیمه هادی

۸۵۴۳۸۹۷۵۰

۰

۰

کارت های صوتی ماشین های حساب

۸۵۴۳۸۹۷۹۰

۰

۰

دستگاههای فتوکپی الکتروستاتیک

۹۰۰۹۱۱۰۰۰

۰

۰

سایر دستگاههای فتوکپی با ساخت سیستم اپتیک

۹۰۰۹۲۱۰۰۰

 
  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *