امروز دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۸

راه آهن در ارمنستان

راه آهن در ارمنستان

armeniacis.com

راه آهن اصلی ارمنستان در خیابان تگران متس در نزدیکی ایستگاه مترو ساسونتی داوید قرار دارد.

ایستگاه راه آهن دوم ایروان در محله آرابکی قرار دارد.

زمان حرکت قطار در ایروان ارمنستان

بدامقصدایستگاهروززمان عزیمتزمان ورود
چارنتساوانآرابکیهر روز۰۹:۰۵۰۹:۳۸
اراکسایروانساسونتسی داویدهر روز۰۶:۳۰۰۸:۳۸
باتومیایروانساسونتسی داویدروزهای زوج۰۸:۳۰۱۷:۳۰
چارنتساوانایروانآرابکیهر روز۰۶:۵۵۰۸:۱۰
گیومریایروانساسونتسی داویدهر روز۱۶:۵۰۲۱:۴۰
هرازدانایروانآرابکیهر روز۰۶:۲۰۲۰:۱۰
هرازدانایروانآرابکیهر روز۱۷:۰۰۱۸:۵۰
سوانایروانآرابکیهر روز۱۶:۳۵۲۰:۰۵
شورجاایروانآرابکیهر روز۱۵:۳۰۲۰:۰۵
یراسخاوانایروانساسونتسی داویدهر روز۰۷:۰۰۰۹:۱۰
ایرواناراکسساسونتسی داویدهر روز۱۱:۳۰۱۲:۳۰
ایروانچارنتساوانآرابکیهر روز۱۹:۰۰۲۰:۱۵
ایروانگیومریساسونتسی داویدهر روز۰۸:۰۰۱۲:۳۰
ایروانهرازدانآرابکیهر روز۱۹:۰۰۲۰:۵۰
ایروانهرازدانآرابکیهر روز۰۸:۲۰۱۰:۱۰
ایروانسوانآرابکیهر روز۰۸:۴۵۱۱:۰۵
ایروانشورجاآرابکیهر روز۰۸:۴۵۱۲:۲۰
ایروانیراسخاوانساسونتسی داویدهر روز۱۶:۳۰۱۸:۵۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *