امروز یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹

سرمایه گذاری در ارمنستان

قانون سرمایه گذاری در ارمنستان این قانون حقوق تضمین ها و امتیازهای سرمایه گذاران خارجی را مشخص می کند. سرمایه گذاری خارجی می‌تواند به شکل سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت فرعی…