امروز پنج شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۸

استان شیراک

شیراک  یکی از استان‌های کشور ارمنستان است که در شمال غربی این کشور واقع شده است. مرکز این استان شهرستان گیومری است که دومین شهر بزرگ ارمنستان پس از ایروان است. در این استان در کل سه شهر وجود دارد…