امروز پنج شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹

قوانین شهر ایروان پایتخت ارمنستان

شما با قدم زدن در خیابان های ایروان با مسائل و قوانین جالبی برخورد می کنید، که برای ما ایرانی ها در نوع خودش جالب هستش. شما به ندرت شاهد…