پاسخگویی تمام وقت پاسخگویی تمام‌وقت درخواست خدمات از طریق شماره‌های ۰۲۱-۹۵۱۱۹۶۱۶ و یا (وایبر، تلگرام) +۳۷۴-۹۵۵-۴۲۸۱۸ تخفیف‌های امروز هتل، تور و آپارتمان

تغییر نام، اعضاء، سهام و موضوع شرکت در ارمنستان

بعد از ثبت شرکت در ارمنستان، شما می توانید دست به هر تغییراتی در شرکت از جمله تغییرنام، آدرس، اعضاء، سهام و موضوع فعالیت آن بزنید.

این کاراز طریق وکالت نامه ایی که توسط وکیل در ارمنستان تنظیم می گردد به طور غیر حضوری نیز قابل انجام می باشد.یعنی شما می توانید بدون حضور خود در ارمنستان این کا را با کمک ما انجام دهید.

مدت زمان انجام این تغییرات بستگی به نوع تغییرات دارد و یک الی چهار روز طول می کشد.