تورهای آپارتمانی در ارمنستان

تور ارمنستان

تور ۵ شب خانواد‌گی، در آپارتمان نوساز ۲ خوابه (مرکز شهر)

پکیج ۴ نفره​ ـ ۵ شب

 فقط با ۳۳۰ $  

۵ شب اقامت در آپارتمان نوساز ۲ خوابه  (۴ نفر)، یک روز گشت شهری با ناهار و راهنمای فارسی زبان، ترانسفر فرودگاه دو طرفه با لیدر و سیم کارت موبایل.


تور ۷ شب خانواد‌گی، در آپارتمان نوساز ۲ خوابه (مرکز شهر)

پکیج ۴ نفره​ ـ ۷ شب

فقط  با ۴۵۰ $

۷ شب اقامت در آپارتمان نوساز ۲ خوابه (۴ نفر)، یک روز گشت با ناهار و راهنمای فارسی زبان، ترانسفر فرودگاه دو طرفه با لیدر وسیم کارت موبایل.


تور ۵ شب خانواد‌گی، در آپارتمان نو ساز یک خوابه  (مرکز شهر)

پکیج ۲ نفره ​ـ ۵ شب

فقط با ۲۴۰ $ ـ ۲۶۰ $

۵ شب اقامت در آپارتمان نو ساز یک خوابه (۲ الی ۳  نفر)، یک روز گشت با ناهار و راهنمای فارسی زبان، ترانسفر فرودگاه دو طرفه با لیدر و سیم کارت موبایل.


تور۷ شب خانواد‌گی، در آپارتمان نو ساز یک خوابه (مرکز شهر)

پکیج ۲ نفره​ – ۷ شب

فقط با ۳۳۰ $ ـ ۳۵۰ $

۷ شب اقامت در آپارتمان نو ساز یک خوابه  (۲ نفر)، یک روز گشت با ناهار و راهنمای فارسی زبان، ترانسفر فرودگاه دو طرفه با لیدر و سیم کارت موبایل.


تور۴ شب خانواد‌گی، در آپارتمان نو ساز یک خوابه (مرکز شهر)

پکیج ۲ نفره ​ـ۴ شب

فقط با ۲۰۰ $ ـ ۲۱۰ $

۴ شب اقامت در آپارتمان نو ساز یک خوابه (۲ نفر)، یک روز گشت با ناهار و راهنمای فارسی زبان، ترانسفر فرودگاه دو طرفه با لیدر و سیم کارت موبایل.


 

جهت رزرو آپارتمان و خرید تور ارمنستان با ما تماس بگیرید.

تلاش ما فقط برای جلب رضایت شماست