تور دریاچه سوان و دره گلها – ارمنستان

تور دریاچه سوان و دره گلها می تواند قیمت های مختلفی داشته باشد، بستگی به نوع تور و نوع غذایی که به شما می دهند دارد.

متاسفانه در میدان جمهوری و خیابان های ایروان شما ماشین ها و افرادیی می بینید که با قیمتهای پایین شما را به وسوسه می اندازن.

لطفا خودداری و دوری کنیید، اگه هم رفتید از رستوران های پیشنهادی جهت غذا خوردن استفاده نکنید. (از ما به شما نصیحت)

تور دریاچه سوان و دره گلها

نفری ۱۵ دلار با ناهار (ماهی غزل الا، سالاد و … )

هر روز ۱۱ صبح تا ۵ الی ۶ بعداظهر